SLO | SRB | ENG

Pravni pouk

Etični kodeks komentiranja

Nogomania.com bralce vabi k podajanju mnenj in komentarjev vsebin, saj želimo, da tudi sami sodelujete pri oblikovanju, bogatenju in nastajanju novih vsebin. Vabimo vas k čim večji interaktivnosti, obenem pa vse registrirane uporabnike vljudno naprošamo, da se držijo osnovnih pravil lepega obnašanja.Strpnost

Uporabnike naprošamo, naj pri komentiranju člankov ne uporabljajo žaljivega govora, žaljenja drugače mislečih in žaljenja na osnovi rasističnih, narodnih, spolnih, verskih, političnih in ostalih ustavno spornih osnov. Prav tako ne toleriramo nagovarjanja k nestrpnosti ter izkoriščanje komentarjev za komercialno promocijo.

Kršitelji zgoraj omenjenega kodeksa obnašanja bodo v primeru kršitve postavk najprej prejeli elektronsko opozorilo, v primeru nadaljnjega kršenja kodeksa pa si pridržujemo pravico, da uporabniški račun kršitelja zapremo.

Nogomanija, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spletne komentarje uporabnikov portala www.nogomania.com, si pa pridržujemo odgovornost, da račune uporabnikov, ki ne upoštevajo pravila lepega vedenja, zapremo.

Nogomania.com
Vse ostalo je nepomembno.

Portal www.nogomania.com je eden najbolj obiskanih spletnih portalov s športno vsebino pri nas.

Podaja dnevno sveže vsebine s sveta nogometa in je na spletu prisoten že od leta 2000.