SLO | SRB | ENG

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe - opis portala

Portal www.nogomania.com je športno-informativni medij, ki dnevno bralcem servira vsebine iz domačega in mednarodnega sveta nogometa. Uporabnikom ponuja ažurne in kakovostne novice, pregled video in foto novic ter uporabo vseh spletnih aplikacij na portalu. Portal ponuja tudi ogled statistik, sodelovanje na spletnih anketah, registrirani uporabniki pa lahko tudi komentirajo objavljene vsebine (z izjemo tistih, pri katerih je možnost komentiranja izključena) ter sodelujejo v spletni klepetalnici in sodelujejo na forumu.Pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate portal www.nogomania.com , prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na portalu, se šteje, da ste kot uporabnik seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča portal.

Za uporabo portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru portala, uporaba funkcij in storitev portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz portala.

Nogomanija, d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala.

Nogomanija, d.o.o. ne prevzame odgovornosti za nedelovanje oziroma zaprtje portala.

Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh www.nogomania.com, katere avtorji so uporabniki spletne strani www.nogomania.com.Uporabnik se zavezuje da

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali reprodukcije katerekoli vsebine brez pisnega dovoljenja portala.
  • v komunikaciji na portalu ne bo žaljiv in ne bo uporabljal sovražnega govora oziroma prekršil pravila etičnega kodeksa komentiranja
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo,onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
  • ne bo nepooblaščeno dostopal do portala in nepooblaščeno objavljal vsebine brez predhodnega dovoljenja.

Kršitve se kaznuje z ukinitvijo uporabniškega računa in v nadaljevanju blokiranjem IP naslova.Priporočila uporabnikom

Uporabnik naj hrani svoje uporabniško ime ter geslo za dostop do spletnih storitev na portalu www.nogomania.com. V primeru neavtorizirane uporabe uporabniških podatkov naj oškodovani uporabnik pisno obvesti podjetje Nogomanija, d.o.o. o kršenju njegovih uporabniških pravic. Uporabnik je odgovoren za prebiranje, odpiranje in gledanje vseh vsebin na portalu. Starostnih omejitev za vsebine na portalu www.nogomania.com ni. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine registracijo na portalu www.nogomania.com. Nogomanija, d.o.o. si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani www.nogomania.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme ter se zavuzuje, da bo o vseh daljših motnjah delovanja (več kot 24 ur) predčasno obvestila uporabnike.Varovanje zasebnosti

Nogomanija, d.o.o. se zavezuje, da bo spoštovala zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez privolitve uporabnika.

Uporabnik soglaša, da lahko Nogomanija, d.o.o. njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Nogomanija, d.o.o. se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. podatkov.Pravice intelektualne lastnine

Portal www.nogomania.com je last podjetja Nogomanija, d.o.o. in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizuelna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer ima podjetje Nogomanija, d.o.o edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na portalu. Uporabnik portala ima pravico dostopanja do portala, registrirani uporabnik pa ima poleg pravice dostopanja do portala tudi pravico uporabe aktivnosti, ki jih lahko uporablja kot registrirani uporabnik. Z dostopom do portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe.

Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja podjetja Nogomanija, d.o.o..

Nogomania.com
Vse ostalo je nepomembno.

Portal www.nogomania.com je eden najbolj obiskanih spletnih portalov s športno vsebino pri nas.

Podaja dnevno sveže vsebine s sveta nogometa in je na spletu prisoten že od leta 2000.